top of page

הסמכות

process-polishing-welding-metal-factory.jpg

אבטחת איכות: 
מדיניותה של חברת "המתכת מ.פלזנשטיין בע"מ" הינה לספק מוצרים ושירותים באיכות הגבוה ביותר, בזמן ובהתאם לדרישות ותקנים בינלאומיים, תוך הקפדה על החוקים ואבטחת האיכות.
כדי לקיים מדיניות זו חברת "המתכת" מפעילה מערכות אבטחת איכות בתחום הביטחון והתעופה על פי התקנים ISO 9001:2015, AS9100D ומוסמכת ברמות ההסמכה הגבוהות ביותר בהתאם לדרישות השוק המקומי ובד בבד עמידה בחוקים ובדרישות הגופים הממשלתיים.

bottom of page